ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าส่วนใหญ่

0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

ผ้าซาตินโซมัสซาตินแบบกำหนดเอง

Sonoma Satin fabric is an upscale, soft, elegant, slightly textured satin of highest quality washable polyester crepe satin. A Sheet Set includes a fitted bottom sheet, a flat top sheet and either two King, Queen, or Standard pillow cases, except Twin, (1) pillow case. All sets are custom made for perfect fit no matter what size,or thickness your mattress. All of our custom-made sheets are center-paneled as opposed to the less-desirable center seam method. Discounts are not applicable to custom made orders. The Fitted Foot option on the Top Sheet is an extra section, on the bottom edge, that reaches from corner to corner, where we put in an elastic edge in the corner only. This makes a long pocket or Fitted Foot that is like the corners of a Bottom Sheet. There is no elastic along the length of the foot so your Top Sheet will not bunch up at the bottom. This portion is to be tucked in between the mattress and the box spring just like the Bottom Sheet. Now your Top Sheet is secured to the mattress and there is less of a chance that it will slip off during the night! View Sonoma Satin Colors here Please allow 4-6 weeks to make. Shipping is included.

Newsletter